Uw domoticaspecialist!

HVAC: ventilatie

De V van HVAC: door middel van een uitgekiende ventilatie kunt u ervoor zorgen dat uw woning of kantoor niet alleen op de meest optimale wijze van verse lucht voorzien wordt maar ook dat dit op een economisch verantwoorde manier gebeurt.

Er zijn immers verschillende types van luchtverversing. Waar ventilatie vroeger spontaan verliep door ramen, deuren en kieren moet tegenwoordig door de verbeterde isolering in woningen en kantoorgebouwen, meestal mechanisch ondersteund worden. Anders blijft de ongezonde lucht in de woning hangen. In het vakjargon spreekt men van C- of D-ventilatiesystemen. Bij een C-ventilatiesysteem wordt de verse lucht binnen gezogen via roosters in ramen of deuren en de binnenlucht mechanisch afgevoerd door middel van ventilatoren. Bij een D-ventilatiesysteem wordt zowel de verse lucht als de binnenlucht mechanisch respectievelijk in- en afgevoerd. Eventueel wordt de warmte van de afgevoerde lucht gerecupereerd. Dat kan in eerste instantie met een warmte-terugwin installatie en eventueel kan daar nog een warmtepomp aan gekoppeld worden. Op die manier gaat een minimum aan energie verloren. Natuurlijk kan uw ventilatiesysteem geïntegreerd worden in uw gebouwautomatisering.